درباره سامانک

سامانک سامانه خدمات جامع ارسال و دریافت پیامک – پیام کوتاه ( اس ام اس ) از سال 1395 دارای فعالیت می باشد